Slimme Hotelschakeling

Slimme hotelschakelaar | Via elke schakelaar of je smartphone schakelen

Met de term hotelschakelaar bedoelen we doorgaans een schakeling waarbij één lamp door meerdere schakelaars bediend kan worden. De officiele benaming is echter wisselschakeling.

Je kunt in een bestaande hotelschakeling een FIBARO (of andere Z-wave schakelaar) opnemen, zodat de hotelschakeling geschikt wordt voor domotica. Je kunt de schakelaars van de hotelschakeling gewoon gebruiken en tevens via het Z-wave netwerk schakelen.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van de volgende parameters:
1) Is er geen blauwe (neutrale) draad aanwezig bij de schakelaar? Dan kun je uitsluitend de module voor de FIBARO dimmer gebruiken (deze werkt zonder blauwe draad).
2) Wil je traditionele maak- en verbreek schakelaars blijven gebruiken, of toch liever pulsdrukkers? Meer informatie over schakelmateriaal vind je hier

Wanneer je de oude maak- en verbreekschakelaars blijft gebruiken, hoef je in principe niets extra's te doen. Wel heeft de module een blauwe draad nodig voor de voeding. Als je de traditionele maak- en verbreekschakelaars wil vervangen door pulsdrukkers, dan verandert er wel iets in de aansluiting. 

Als je een Z-wave hotelschakeling voorziet van een domotica-functionaliteit op basis van een maak- en verbreekschakelaar - en je gebruikt een FIBARO 2x1,5kW of een FIBARO 1x3kW - dan ziet het aansluitschema er zo uit (S1 en S2 zijn de schakelaars van de bestaande hotelschakeling):

 

Optie 1: domotica hotelschakelaar met blauwe draad op basis van een Z-wave schakelaar

Z-wave hotelschakelaar met FIBARO module

 

De tekening laat zien dat je de Z-wave module dus achter de bestaande hotelschakeling moet opnemen. De FIBARO module wordt ingebouwd achter schakelaar S2, en niet achter S1. S2 is de schakelaar waar - als het goed is - 3 zwarte draden op aangesloten zitten. Dit is de laatste schakelaar in de hotelschakeling; de eerste heeft als ingang de bruine draad. 

Je kunt natuurlijk ook een Z-wave dimmermodule opnemen in een hotelschakeling. Dan gebruik je waarschijnlijk pulsdrukkers in plaats van normale maak- en verbreekschakelaars. Omdat een pulsdrukker maar kort contact maakt, moet je de pulsdrukkers parallel over elkaar aansluiten op de ingang van de dimmer (SX-S1).

Bij een bestaande hotelschakelaar moet je de L-draad (bruin) door trekken van de eerste schakalaar naar de tweede (en laatste) schakelaar. De bruine draad sluit je vervolgens aan op de L van de module. De 2 zwarte draden die voorheen dienst deden als hoteldraden, zijn nu contactdraden tussen S1 en SX van de eerste schakelaar.

 

Optie 2: domotica hotelschakelaar (Z-wave) met blauwe draad op basis van 1 dimmer met pulsdukkers

Wanneer je een FIBARO dimmer wilt gebruiken om de bestaande hotelschakelaar slim te maken, kun je onderstaand schema volgen. Let er wel op dat je een extra (zwarte) draad trekt van de eerste naar de tweede pulsdrukker. In principe sluit je beide pulsdrukkers parallel aan over de eerst ingang van de FIBARO dimmer.

Homeautomation hotelschakeling met pulsdrukkers

 

  

 

Optie 3: domotica hotelschakeling (Z-wave) zonder blauwe draad op basis van 2 dimmers

Oké: de eerlijkheid gebiedt te melden dat deze optie vooralsnog alleen in ons hoofd getest is... Maar we horen natuurlijk graag of onze denkwijze klopt!

Het idee is om één van de beide zwarte draden die tussen de twee schakelaars van de hotelschakeling lopen, te hergebruiken voor de tweede schakelaar. De eerste zwarte wordt gebruikt om de Live-draad van beneden naar boven te brengen. Hiermee krijgt de tweede dimmer spanning. De tweede zwarte draad gebruik je om de neutrale draad via de lamp aan te sluiten op de module bij de eerste schakelaar (beneden).
Het valt op dat de dimmer beneden niet fysiek verbonden is aan de lamp boven. De dimmer beneden wordt aangesloten op de tweede input (en niet op de eerste die verbonden is met de fysieke uitgang van de module zelf). De tweede input is via de Z-wave controller via  associatie  te verbinden met de eerste input van de andere dimmermodule. Na de fysieke installatie moet je in de controller nog wel een associatie aanmaken.

 

 

Homeautomation hotelschakeling zonder neutraaldraad

 

 

 

Optie 4: domotica hotelschakeling (Z-wave) zonder blauwe draad op basis van 1 dimmer

Je kunt een FIBARO dimmer eenvoudig in een hotelschakeling opnemen. Enige voorwaarde is dat je een bruine Live-draad beschikbaar hebt bij de laaste schakelaar in de serie van de hotelschakeling. Dit kan een uitdaging zijn! Je kunt dan onderstaande handleiding volgen:

 
Klantenservice telefoonnummer

+31737620762
ma-vrij: 10:00-17:00 en za 10:00-15:00

 
Adres

Gasstraat Oost 14A 5349 AV Oss Nederland

Google maps