Fibaro:getGlobalModificationTime commando

fibaro:getGlobalModificationTime()


Actie :

Ontvangt de 'time last modified' tijd van een globale variabele in het variabelen paneel. 
De functie maakt onderdeel uit van een groep met functies: 
 De functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

 

Gebruik en parameters :

fibaro:getGlobalModificationTime(variabele_naam)

  • variabele_naam : variabele waarvan u de tijd wenst te weten
 

Teruggekregen waarde :

Een tijdstempel wanneer de variabele voor het laatst gewijzigd is.

De waarde word teruggeven in tekst-string formaat. wanneer u er een getal van wilt maken dient u het tonumber() commando te gebruiken.

 

Programmeervoorbeeld :

-- vraag de laatste keer dat variabel inbedrijfsinds gewijzigd is op.
local laatstewijziging = fibaro:getModificationTime('inbedrijfsinds');

-- voer een actie uit als het meer dan 10 seconden geleden is dat de waarde is gewijzigd
if ((os.time()) tonumber(laatstewijziging) >= 10 then
   fibaro:debug('het is meer dan 10 seconden geleden dat de variabele is gewijzigd');
else 
   fibaro:debug('het is minder dan 10 seconden geleden dat de variabele is gewijzigd');
end 


Zie ook

fibaro:getGlobal()
fibaro:getGlobalValue()

 
Klantenservice telefoonnummer

+31737620762
ma-vrij: 10:00-17:00 en za 10:00-15:00

 
Adres

Gasstraat Oost 14A 5349 AV Oss Nederland

Google maps