Fibaro:getGlobal commando

fibaro:getGlobal()

 

Actie :

Ontvangt de 'value' en 'time last modified' van een globale variabele die gedefinieerd zijn in het variabelen paneel. 
De functie maakt onderdeel uit van een groep met functies: 
 De functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven word.

 

Gebruik en parameters :

fibaro:getGlobal(variabelenaam)

  • variabelenaam : De naam van de globale variabele.

 

Teruggekregen waarde :

Deze functie geeft 2 waarden terug.

  1. Een string met de huidige waarde van variabele, en
  2. Een tijdstempel wanneer de waarde voor het laatst gewijzigd is

De waarden worden teruggeven in tekst-string formaat. wanneer u er een getal van wilt maken dient u het tonumber() commando te gebruiken.

 

Programmeervoorbeeld :

-- vraag de waarde op en de laaste keer dat deze gewijzigd is van de variabele isNight
local waarde, laatstewijziging = fibaro:getGlobal('isNight');

-- in lua kan de 2e variabele ook achterwege gelaten worden 
-- onderstaande mag dus ook 
local waarde2 = fibaro:getGlobal('isNight');


-- De verkregen waarde kan gebruikt worden om een andere taak uit te voeren
-- voorbeeld : Zet het apparaat uit als de 'Brightness" boven de 50 uitkomt.
if waarde == '1'  then
   fibaro:debug('Het is nacht');
end 


Zie ook

fibaro:getValue()
fibaro:getGlobalModificationTime()

 

 
Klantenservice telefoonnummer

+31737620762
ma-vrij: 10:00-17:00 en za 10:00-15:00

 
Adres

Gasstraat Oost 14A 5349 AV Oss Nederland

Google maps