Fibaro:get commando

fibaro:get()

 

Actie :

Ontvangt de status of eigenschap van een apparaat, in het bijzonder de waarden van 'value' en 'time last modified'
De functie maakt onderdeel uit van een groep met functies: 
 De functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

 

Gebruik en parameters :

fibaro:get(ApparaatID, NaamEigenschap)

  • ApparaatID: Het ID van het apparaat waar de gegevens van gelezen dienen te worden.
  • NaamEigenschap: De naam van de Eigenschap die opgevraagd dient te worden

 

Teruggekregen waarde :

Deze functie geeft 2 waarden terug.

  1. Een string met de huidige waarde van de instelling, en
  2. Een tijdstempel wanneer de waarde voor het laatst gewijzigd is

De waarden worden teruggeven in tekst-string formaat. wanneer u er een getal van wilt maken dient u het tonumber() commando te gebruiken.

 

Programmeervoorbeeld :

-- vraag de waarde op en de laaste keer dat deze gewijzigd is van de 'brightness' instelling van apparaat 11
local waarde, laatstewijziging = fibaro:get(11, 'brightness');

-- in lua kan de 2e variabele ook achterwege gelaten worden 
-- onderstaande mag dus ook 
local waarde2 = fibaro:get(11, 'brightness');


-- De verkregen waarde kan gebruikt worden om een andere taak uit te voeren
-- voorbeeld : Zet het apparaat uit als de 'Brightness" boven de 50 uitkomt.
if (tonumber(waarde) > 50) then
   fibaro:call(11,'turnOff')
end 

 

Zie ook

fibaro:getValue()
fibaro:getModificationTime()

 

 
Klantenservice telefoonnummer

+31737620762
ma-vrij: 10:00-17:00 en za 10:00-15:00

 
Adres

Gasstraat Oost 14A 5349 AV Oss Nederland

Google maps